Realizacje
Przedstawiamy poniżej nasze zakończone realizacje

Pomiar inwentaryzacyjny geometrii instalacji odwodnienia mostu na rzece Wiśle w miejscowości Kamień.

Data wykonania zlecenia: kwiecień 2017.

Zleceniodawca: DWD System Sp. z o.o. - zobacz referencję

Charakterystyka zlecenia: zakres robót obejmował pomiar spadków dwóch nitek instalacji odwodnienia o łącznej długości 2024 m.