GEODETA LUBLIN KOW-TECH
Profesjonalne usługi z zakresu Geodezji.
Terminowe realizacje
Szybkość wykonywania usług geodezyjnych to nasz główny atut.
Wysoka jakość
Usługi geodezyjne wykonujemy rzetelnie i z jak największą starannością.

GEODETA Lublin I OKOLICE "KOW-TECH"

KOW-TECH GEODETA LUBLIN świadczy profesjonalne usługi geodezyjne, które koncentrują się głównie wokół szeroko pojętej geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Swoje usługi kierujemy głównie do firm z przeznaczeniem na geodezyjną obsługę inwestycji. Realizujemy również zlecenia dla indywidualnych klientów.
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym renomowanych firm, który zapewnia wysoką precyzję oraz wiarygodność wykonywanych pomiarów. Korzystamy z tachimetrów Leica oraz urządzeń do precyzyjnego pozycjonowania GNSS marki Leica i Trimble. Sprzęt pomiarowy posiada niezbędne certyfikaty oraz jest okresowo kalibrowany. Instrumenty pomiarowe zapewniają wysoką precyzję, dokładność oraz wiarygodność wykonywanych pomiarów.Gwarantujemy wysoką jakość oraz terminowość wykonywanych zadań dostosowaną do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy .
Wiedza geodezyjno-inżynieryjna, umiejętności programowania oraz nowatorskie podejście do klasycznych rozwiązań geodezyjnych pozwalają nam realizować dowolny proces inwestycyjny.
Korzystając z naszych usług zapewniają sobie Państwo terminową oraz wykonaną zgodnie z projektem realizację swojej inwestycji. Korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi pomiarowych oraz oprogramowania, które zapewnia wiarygodne wyniki pomiarowe. Pracujemy również na autorskim oprogramowaniu pozwalającym zrealizować niestandardowe zlecenia.
Zajmujemy się realizacją obiektów drogowych, obiektów mostowych, budynków przemysłowych, budynków mieszkaniowych, sieci uzbrojenia podziemnego.
Wykonujemy: mapy do celów projektowych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary pomieszczeń, modele do systemów sterujących maszynami budowlanymi, inwentaryzacje obiektów budowlanych, pomiary przemieszczeń oraz deformacji. Ponadto wykonujemy wszelkie prace geodezyjne na indywidualne zlecenie klienta.
Posiadamy bardzo szerokie doświadczenie oraz umiejętności interdyscyplinarne w realizacji dużych i złożonych inwestycji. Nasze największe, dotychczasowe realizacje to: budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień, budowa chłodni kominowej i systemu nawęglania elektrowni w Kozienicach, budowa centrum logistycznego Lidl w Kałuszynie, obsługa obiektów mostowych oraz koordynacja prac geodezyjnych na całym kontrakcie na drodze S17 węzeł Kurów, obsługa ronda na drodze dojazdowej do Zakładów Azotowych w Puławach, budowa hali sportowo-widowiskowej w Puławach, rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie wraz z budową czterech wiaduktów.
Obszarem, na którym świadczymy nasze usługi jest głównie województwo lubelskie (Lublin) , mazowieckie (Warszawa) oraz świętokrzyskie (Kielce). Jesteśmy również w stanie podjąć się realizacji zleceń na terenie całego kraju. Najczęściej obsługujemy takie miejscowości jak: Bychawa, Bełżyce, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew.
Gwarantujemy wysoką jakość oraz terminowość wykonywanych zadań dostosowaną do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy. Wybierając naszą ofertę powierzasz realizację inwestycji kompetentnym profesjonalistom, którzy nie zawiodą Twojego zaufania.
Szukasz profesjonalnego geodety w Lublinie lub okolicy?
Postaw na nas! Zobacz nasze przykładowe realizacje usług geodezyjnych i referencje
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług geodezyjnych
Oferta
Specjalizujemy się w geodezyjnej obsłudze inwestycji...
Realizacje
Zobacz nasze realizacje np. obiekty mostowe na drodze S17...
Referencje
Zobacz kto nam zaufał i dlaczego. Zadzwoń i przekonaj się sam

Często zadawane pytania

Jaki jest koszt geodety?
Koszt usług geodety może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rodzaj usługi, stopień skomplikowania prac oraz doświadczenie i renoma geodety.
Ceny usług geodezyjnych są zwykle ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia, w zależności od potrzeb klienta i zakresu prac. Geodeci zazwyczaj wystawiają oferty cenowe na podstawie wyceny prac, dlatego warto skontaktować się z kilkoma geodetami i porównać oferty przed podjęciem decyzji.
Warto też zauważyć, że niektóre usługi geodezyjne, takie jak tyczenie budynków lub pomiar granic działki, są objęte stawkami określonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów, co oznacza, że ceny za te usługi są z góry ustalone.
Podsumowując, koszt usług geodety zależy od wielu czynników i jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia. Przed podjęciem decyzji warto porównać oferty kilku geodetów i zwrócić uwagę na ich doświadczenie i renomę.
Co robi geodeta przy odbiorze budynku?
Odbiór budynku to proces, podczas którego geodeta ma za zadanie zweryfikować poprawność wykonania prac budowlanych zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i geodezyjnego. Podczas odbioru budynku geodeta może wykonywać następujące czynności:

- Sprawdzenie zgodności wykonanych pomiarów z projektem budowlanym i umową.
- Weryfikacja poprawności wykonania osiowań budynku i poszczególnych elementów konstrukcyjnych, takich jak fundamenty, ściany, stropy, dach, itp.
- Weryfikacja poprawności wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze i in.
- Sprawdzenie poprawności ustawienia budynku w stosunku do granic działki.
- Dokonanie pomiarów geodezyjnych niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji geodezyjnej dla celów katastralnych.
Na podstawie przeprowadzonego odbioru geodeta sporządza protokół odbioru budynku, który jest dokumentem potwierdzającym poprawność wykonania prac budowlanych i może być wykorzystany przy procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie budynku.
Na czym polegają usługi geodezyjne?
Usługi geodezyjne obejmują szeroki zakres prac związanych z pomiarem i opracowaniem danych przestrzennych oraz weryfikacją zgodności obiektów budowlanych i inwestycji z projektem i obowiązującymi przepisami prawa. Oto niektóre z najczęściej wykonywanych usług geodezyjnych:
- Inwentaryzacje terenu i obiektów budowlanych - polegają na wykonaniu szczegółowego pomiaru i dokumentacji przestrzennej istniejących obiektów budowlanych, terenów i  infrastruktury z uwzględnieniem ich kształtu, wymiarów i usytuowania.
- Tyczenie obiektów budowlanych - geodeta wyznacza na terenie działki punkty, na których mają zostać postawione poszczególne elementy budynku zgodnie z projektem.
- Dokonywanie podziału nieruchomości - geodeta wykonuje pomiar i sporządza dokumentację geodezyjną niezbędną do dokonania podziału nieruchomości i wyodrębnienia nowych działek.
- Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów projektowych - geodeta wykonuje pomiary terenu, a następnie opracowuje dokumentację geodezyjną, która jest wykorzystywana przy opracowywaniu projektów budowlanych.
- Nadzór geodezyjny nad pracami budowlanymi. Geodeta pełni rolę kontrolera prac budowlanych sprawdzając ich zgodność z projektem i obowiązującymi przepisami prawa.
- Wykonywanie map i planów - geodeta wykonuje mapy i plany dla celów administracyjnych, katastralnych, turystycznych, gospodarczych itp.
- Odbiory techniczne budynków - geodeta sprawdza zgodność wykonania prac budowlanych z projektem i przepisami prawa budowlanego i geodezyjnego.

To tylko niektóre z usług geodezyjnych. Zakres prac geodety jest bardzo szeroki i zależy od rodzaju inwestycji oraz potrzeb klienta.
Ile wynosi błąd geodezyjny?
Błąd geodezyjny to różnica pomiędzy rzeczywistą wartością mierzonej wielkości a wartością odczytaną na przyrządzie pomiarowym lub wynikająca z obliczeń. W geodezji błąd jest nieunikniony, ponieważ pomiary zawsze mają pewien stopień niedokładności.
Wartość błędu geodezyjnego zależy od wielu czynników, takich jak precyzja użytych przyrządów pomiarowych, warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu czy umiejętności geodety. W praktyce wartość błędu geodezyjnego jest monitorowana i akceptowana przez odpowiednie organy regulujące, takie jak w Polsce np. Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK).
Dokładność pomiarów geodezyjnych jest podawana w postaci klasy dokładności, która określa maksymalny dopuszczalny błąd w jednostkach długości lub kąta. Na przykład, klasa III pomiarów sytuacyjnych w terenie zabudowanym w Polsce dopuszcza błąd nie większy niż 20 mm na 100 m.
Kto płaci za geodetę przy ustalaniu granic?
Zgodnie z polskim prawem, koszty związane z ustalaniem granic nieruchomości ponosi właściciel nieruchomości. Oznacza to, że to właściciel nieruchomości zleca wykonanie pomiarów geodezyjnych i ponosi koszty wynikające z umowy zawartej z geodetą lub firmą geodezyjną.

W przypadku, gdy ustalanie granic dotyczy dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości, koszty ponoszą obaj właściciele w równych częściach. Jeśli jednak jeden z właścicieli nie zgadza się na przeprowadzenie pomiarów lub nie chce ponosić kosztów, drugi właściciel może wystąpić do sądu o wyznaczenie granicy. W takim przypadku, koszty związane z przeprowadzeniem postępowania sądowego związane z ustaleniem granic, również ponosi właściciel nieruchomości.
Co to jest geodezja?
Geodezja to dziedzina zajmująca się badaniem, pomiarem i rejestrowaniem różnych elementów terenu. W Lublinie istnieje wiele firm zajmujących się geodezją i oferujących szeroki zakres usług związanych z tą dziedziną.

Usługi geodezyjne w Lublinie obejmują m.in.:
-pomiar i podział działek oraz gruntów
-wytyczanie budynków oraz robót budowlanych
-tworzenie map zasadniczych oraz innych map geodezyjnych
-badanie i pomiary wysokościowe terenu oraz obiektów budowlanych
-wykonywanie inwentaryzacji budynków i terenów.